Fortellingens kraft i formidling: 5 kjappe med Rebekka Brox Liabø

 In Presentasjonstrening

Hei Rebekka!

Tirsdag 21. november skal du holde et kurs om historiefortelling og dramaturgi i presentasjoner. Fortell kort om dette – hva er det med historier som er viktig når man skal holde en presentasjon? Hva er fortellingens kraft i formidling?

Hvorfor trenger vi historier?

Vi trenger historier for å organisere verden rundt oss og på den måten skape mening – vi trenger dem for å forstå verden, oss selv og hverandre. Så lenge mennesket har hatt et språk så har vi fortalt hverandre historier. I alle kulturer, alle aldre, rundt bålet – for å skremme, for å lære og for å skape fellesskap. Vi har brukt historiefortelling for å forklare for oss selv og andre hvordan livet og verden henger sammen og vi har brukt historier for å bygge bro til andre mennesker. Vi har historier om oss selv, om slekten vår, om nasjonen vi bor i og om hvordan verden er skapt. Disse historiene binder oss sammen og er helt avgjørende for et fellesskap.

Og for hvilket syn man har på verden? Hvilken betydning har historier for hva man mener?

Historier har sterk på påvirkningskraft og er blitt brukt som maktmiddel i historien, kirken, barneoppdragelse, det har vært en forståelse av at historier kan forandre mennesket.

Men hva er det med historier som gjør at de har sånn kraft?

Det helt spesielle og unike med historier er at de berører oss følelsesmessig. Når man forteller en historie som berører, så oppstår det øyeblikk der man merker at man får kontakt med tilhøreren på en ny måte. Ved å ta utgangspunkt i egne erfaringer og sanser så får vi tilhøreren med oss.

Også hvis det man skal gjøre er å presentere forskningsresultater?

For å nå frem med et budskap trenger vi som oftest også historier som forsterker budskapet. Alle forteller historier hele tiden. Gjett hva som skjedde da jeg var på vei til jobb idag, husker du den gangen vi, igår da jeg skulle ta ut søpla oppdaget jeg at…  Historier er tilstede i livene våre som noe så konstant og selvfølgelig at vi ikke tenker over det. Og i arbeidslivet kanskje enda mer enn før. Reklamebransjen er blitt kløppere på historier, de skjønner hvor viktig det er.

Og hvordan vet man hvilke historier man skal fortelle? Hvor finner man dem?

Dette skal vi jobbe med på kurset 21. november. Hvordan kan man skape felles historier om en bedrift, eller om en sak? Hvilke historier kan du fortelle dine ansatte som du vil at de skal fortelle videre? Hva forteller du kundene dine, og hvorfor? Hvilke historier kan du fortelle til ditt publikum som underbygger poenget ditt? På hvilken måte kan en historie være et bevis i et argument? Eller det som gjør at at du får folk med deg?

Leave a Comment

Skuespiller Bernt Bjørn