Dyrøyseminaret

 In Prosessledelse

Dyrøyseminaret er en nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling. Seminaret har som mål å være aktuell i den nasjonale samfunnsdebatten og å styrke kommuners evne til utvikling og omstilling. 17.-18. september ble seminaret i år arrangert for ellevte gang.

Dyrøyseminarets viktigste varemerke er å gi plass til ungdommen. I løpet av et uhyre innholdsrikt døgn var 60 ungdommer fra hele Troms i alderen 13-20 år samlet sammen med ordførere og ungdomsledere i regionen for å diskutere hvordan de ønsker at framtida i regionen skal se ut. For andre gang styrte vi i Perrong 48 prosessen. Gjennom ulike improvisasjons- og skriveoppgaver fikk  ungdommer og voksne komme ut med sine tanker, drømmer og meninger, som vi sydde sammen til en meningsbærende, rørende og humoristisk collage som ble presentert for «den voksne» delen av seminaret.

Unge har meninger. Sterke meninger. De er lei av å være «pynten på kaka»! De vil ikke brukes som alibi! Unge vil ha en legitim plass i samfunnsutviklingen, der de kan påvirke sin egen framtid. De vil skape en region, et fylke, en landsdel som de skal være en del av i framtida.

img_3878
img_3905

Når både voksne (ordførere og ungdomsledere) og unge lager tekster i et fellesskap, åpnes det opp for nye tanker. Når teater og kunstuttrykk formidler budskap, lytter tilhørere på en annen måte. I tett dialog med politiske toppnivå og ungdom, skapes felles forståelse.

Da ordførerkollegiet på hoveddagen på Dyrøyseminaret kom syngende inn med følgende tekst; Ta din makt og la den vandre, fra den ene til den andre, hvem har makten du eller jeg, skjedde det noe.

I et samspill mellom politikere og unge ble det gjennomført en symbolsk maktoverlevering som bærer bud om ei ny og bedre samhandling.

img_3930

Perrong 48 hadde gode verktøy i ryggsekken. Å jobbe profesjonelt med ungdomsgruppa, krever høy kompetanse og god metodisk tilnærming. Uten kompetansen fra Perrong 48, ville ikke resultatet av arbeidet på ungdomssporet på Dyrøyseminaret 2018 blitt så godt. Det har vært avgjørende å ha formidlingsveiledere, med kompetanse som skuespillere, skrivepedagoger og historiefortellere til prosessen.

–  Ragnvald Storvoll
Dyrøyseminaret
Daglig leder Nordavind Utvikling

img_3910
img_3937

Prosessledelse? Møteledelse? Kontakt oss!

Vi lover å ikke spamme deg med uinteressante nyhetsbrev. Du vil derimot kunne få invitasjoner til fremtidige arrangement, events eller kurs. Du kan selvsagt melde deg av når du vil.

Leave a Comment