Dyrøyseminaret

Dyrøyseminarets viktigste varemerke er å gi plass til ungdommen. I løpet av et uhyre innholdsrikt døgn var 60 ungdommer fra hele Troms i alderen 13-20 år samlet sammen med ordførere og ungdomsledere i regionen for å diskutere hvordan de ønsker [...]

page 1 of 2